logo transp1logo transp1
logo transp

Utbildningar

Utbildningarna bedrivs i första hand på lämplig plats ute hos kund. Detta gör att ni spar tid och pengar genom att jag kommer till er istället för att er personal skall komma till mig.

Kunden ansvarar för att det finns whiteboard/blädderblock till instruktören samt anteckningsmaterial för deltagarna. Övrigt material som behövs för att ni skall kunna certifieras till goda livräddare tillhandahåller jag.


​Det är även möjligt att komplettera utbildningen med inköp av sjukvårdmaterial.
forsta hjalpenforsta hjalpen
första hjälpen

Livräddande första hjälpen och HLR till vuxen

 • Samhällets nödnummer
 • Konstatera hjärtstopp
 • Larmrutiner
 • Utförande av HLR
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Användning av hjärtstartare
 • Förstå olika akuta sjukdomstillstånd
 • Enklare såromläggningar
Förkunskap:
Inläst kursbok "Första hjälpen" som skickas ut av mig i god tid innan utbildningstillfället.
TIDSÅTGÅNG 3 TIMMAR.

Deltagare:
Max 12 personer/kurstillfälle. Målgrupp är alla grupper i samhället, ungdomar, företag, föreningar m.m.

Barn HLRBarn HLR
Barn HLR

Barn-HLR


 • Samhällets nödnummer
 • Konstatera hjärtstopp
 • Larmrutiner
 • Utförande av HLR till barn mellan 0 år och puberteten
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
Förkunskap: 
Inga förkunskaper krävs

TIDSÅTGÅNG 60 - 90 MINUTER.
Deltagare: 
Max 12 personer/kurstillfälle. Målgrupp är alla vuxna personer i samhället som vill lära sig Barn-HLR. Det gäller både föräldrar och mor- farföräldrar, företag, föreningar m.m.
Vuxen HLRVuxen HLR
Vuxen HLR

Vuxen-HLR med hjärtstartare

 • Konstatera hjärtstopp
 • Larmrutiner
 • Utförande av HLR
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Användning av hjärtstartare
Förkunskap: 
Inga förkunskaper krävs.

TIDSÅTGÅNG 2 TIMMAR.
Deltagare:
Max 12 personer/kurstillfälle. Målgrupp är alla grupper i samhället, ungdomar, företag, föreningar m.m.