logo transp1logo transp1
logo transp
head dockahead docka
head docka

Min vision


LivsViktigt HLR är ett enmansföretag där jag har mina medmänniskor i fokus. Min vision är att fler skall behärska tekniken HLR och lära sig mer om första hjälpen för att på så vis skapa ett tryggare samhälle och en tryggare vardag. För en rimlig kostnad vill jag ge mina medmänniskor bästa möjlig beredskap att hantera en nödsituation. Tillsammans vill jag tro att vi kan göra stor skillnad...

Affärsidé


Min affärsidé är att på ett så lättsamt och genuint sätt som möjligt hjälpa er att förstå och behärska tekniken HLR och första hjälpen. Alla människor i samhället som vill skall få möjligheten att lära sig HLR.

Vision


Min vision är att så många som möjligt skall kunna behärska tekniken HLR och ha nödvändig kännedom om första hjälpen och vad det innebär. Detta kommer i sin tur att bidra till att minska onödigt lidande och minska antalet dödsfall. Genom att regelbundet öva och träna oss i ämnet uppnår vi det tillsammans!

Kundkommentarer


"Peter känns mycket erfaren och är duktig på att instruera!"

"Great course with a knowledgeable and professional instructor! Highly recommended!"