Hjärtstartare = AED = Defibrillator


Fibrillatio är latin och betyder flimmer. Ordet De-fibrillator beskriver alltså en apparat som skall eliminera flimret vilket i sin tur gör så att hjärtat kan starta om och återgå till normal funktion.
Den internationella termen för hjärtstartare är AED, vilket står för Automated External Defibrillator. En hjärtstartare (även kallad defibrillator) är en apparat som genom en elektrisk stöt startar om hjärtat vid ett hjärtstopp. När ett hjärtstopp inträffar blir det en form av ”elektrisk kaos” i hjärtat, vilket kallas kammarflimmer eller ventrikelflimmer. När man använder en hjärtstartare, slår strömstöten ut flimret i hjärtat. Genom att slå ut detta flimmer, får hjärtat en chans att återigen börja pumpa och fungera normalt.
Får den drabbade rätt behandling med HLR samt en chock från en defibrillator inom 3 minuter ökar chansen för överlevnad med upp till 75 %! En snabb insats med hjärtstartare är alltså av största vikt för om den drabbade ska överleva eller inte.

AED, hjärtstartare och defibrillator är olika benämningar på samma sak.
Defibrillator, AEDDefibrillator, AED
Hjärtstartare