Barn HLR, Göteborg, Västra Götaland, HallandBarn HLR, Göteborg, Västra Götaland, Halland
Barn HLR

Affärsidé


Min affärsidé är att på ett så prisvärt, lättsamt och genuint sätt som möjligt hjälpa er att förstå och behärska tekniken HLR och första hjälpen.

Alla människor i samhället som vill skall få möjligheten att lära sig HLR.

Vision


Min vision är att så många som möjligt skall behärska tekniken HLR och ha nödvändig kännedom om första hjälpen. Detta kommer i sin tur att bidra till att minska onödigt lidande och minska antalet dödsfall.
LivsViktigt HLR är ett enmansföretag där jag har mina medmänniskor i fokus. Jag vill ge mina medmänniskor bästa möjliga handlingsberedskap vid en nödsituation. Du skall känna dig trygg i ditt agerande.

Genom att regelbundet öva och träna oss i ämnet uppnår vi detta tillsammans! Tillsammans vill jag tro att vi kan göra stor skillnad...