Vuxen HLR med hjärtstartare: En kunskap för alla

I händelse av ett plötsligt oväntat hjärtstopp så är kunskap om Vuxen-HLR avgörande för att rädda en männniskas liv. Detta är en guide som kan ge dig viss information om hur du skall agera vid ett plötsligt hjärtstopp.
1. Bedöm situationen:
Innan du agerar, bedöm situationen och se till att det är säkert att närma sig den drabbade personen.

2. Larma 112:
Ring 112 eller be någon annan att göra det och beskriv händelsen och antalet personer som behöver hjälp.

3. Kontrollera andning:
Kontrollera om den skadade personen andas normalt. Om personen inte andas eller andas onormalt, starta HLR.

4. Öppna luftvägen:
Om personen inte andas normalt, öppna luftvägen genom att placera en hand på pannan samt pek- och långfinger på hakspetsen och luta huvudet försiktigt bakåt.

5. Ge bröstkompressioner:
Ge bröstkompressioner genom att placera händerna mitt på bröstet, mellan bröstvårtorna, och trycka ner 5-6 cm med en hastighet av 100-120 tryck per minut. Fortsätt med 30 tryck följt av två inblåsningar tills ambulans eller räddningstjänst anländer.

6. Ge inblåsningar:
Öppna luftvägen. Knip om personens näsa, gapa stort så du täcker hela personens mun med din mun och blås in luft tills bröstkorgen höjer sig. Gör 2 inblåsningar.

7. Använd hjärtstartare:
Om en hjärtstartare finns tillgänglig, starta den så tidigt som möjloigt och följ instruktionerna.
Barn HLRBarn HLR
Barn HLR

Innehåll:​​​​​​​

  • Konstatera hjärtstopp
  • Larmrutiner
  • Utförande av HLR
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Användning av hjärtstartare
Förkunskap: 
Inga förkunskaper krävs

Tidsåtgång ca. 2 timmar.
Deltagare: 
Max 12 personer/kurstillfälle. Målgrupp är alla grupper i samhället, ungdomar, företag, föreningar m.m.